nybanner

Habarlar

 • suw arassalaýyş taslamasynyň suraty

  suw arassalaýyş taslamasynyň suraty

  Bu gün Çili müşderimiz zawodyň girdejisini paýlaşmak üçin taslamanyň suratlaryny iberdi.Bu uly göwrümli suw zawody taslamasy bolup, hyzmat aýyny tamamlamak üçin sarp etdi.Suwy arassalamak boýunça uly taslama, suwuň hilini süzmek effekti kepillendirilmelidir.C ...
  Koprak oka
 • 2022 Oba ýerlerinde tomus garyplygy azaltmak çäreleri.

  2022 Oba ýerlerinde tomus garyplygy azaltmak çäreleri.

  2022-nji ýylyň 24-nji iýulynda garyplygy ýok etmek topary yssy günüň astynda garyplygy azaltmak çärelerini geçirdi.Bestn himiki garyplygy ýok etmek topary Yangaňfang obasynyň garyp maşgalalaryna öýme-öý aýlandy, a ...
  Koprak oka
 • Tunisli müşderi zawodymyza baryp, hezil ediň!

  Tunisli müşderi zawodymyza baryp, hezil ediň!

  Bu gün Tunisli dostumyz bilen duşuşmak we ondan köp zat öwrenmek gaty gowy zat!Gowy wagt geçirýäris we dostumyz plastik çukur topy hakda zawodymyza baryp gördi we howanyň Bead suwuklygyna gowy goýuljakdygyny synagdan geçirdi.Biz alw ...
  Koprak oka
 • IMTP Barlag we iberiş

  IMTP Barlag we iberiş

  Bestn diňiniň gaplanyşygy köp ýurtlara eksport edildi we gowy seslenme aldy.Häzirki wagtda 156m3 metal intaloks eýerlerimiz (IMTP) önümçiligi gutardy we Meksikada gämä taýyn, müşderi hilini barlamak üçin inspektor düzdi....
  Koprak oka