BS1
BS22
BS03
2020052610011620

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

“Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd” 2007-nji ýylda döredildi, Himiki gaplamakda 14 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen öndüriji we eksportçy.Jiangxi welaýatynyň Pingxiang şäheri, Ösüş meýdançasy bolan “Hi-Tech” senagat parkynda ýerleşýäris.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

has giňişleýin gör

gyzgyn önümler

has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň,

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we iň gowy teklip beriň.

SORAG
 • Biziň ygtybarly we ygtybarly üpjünçilik ulgamymyz bar we önümlerimiziň müşderilere gowşurylmagyna göz ýetirmek üçin her üpjünçilik ädimine çynlakaý çemeleşýäris.

  HYZMATLARymyz

  Biziň ygtybarly we ygtybarly üpjünçilik ulgamymyz bar we önümlerimiziň müşderilere gowşurylmagyna göz ýetirmek üçin her üpjünçilik ädimine çynlakaý çemeleşýäris.

 • ýokary tizlikli üpjünçilik kuwwaty bilen doly awtomatiki önümçilik liniýamyz bar we önümimiziň hilini üpjün etmek üçin diňe 100% täze ekologiýa taýdan arassa material ulanýarys.

  Üstünligimiz

  ýokary tizlikli üpjünçilik kuwwaty bilen doly awtomatiki önümçilik liniýamyz bar we önümimiziň hilini üpjün etmek üçin diňe 100% täze ekologiýa taýdan arassa material ulanýarys.

 • Bizde garaşsyz gözleg we gözleg bölümi bar, müşderi dizaýn, tehniki we hil üçin aladalanmaz.

  Tehniki goldaw

  Bizde garaşsyz gözleg we gözleg bölümi bar, müşderi dizaýn, tehniki we hil üçin aladalanmaz.

geq

Iň soňky maglumatlar

IMG_2590_ 副本
Bu gün Çili müşderimiz zawodyň girdejisini paýlaşmak üçin taslamanyň suratlaryny iberdi.Bu uly göwrümli suw zawody taslamasy bolup, hyzmat aýyny tamamlamak üçin sarp etdi.& nbs ...

suw arassalaýyş taslamasynyň suraty

Bu gün Çili müşderimiz zawodyň girdejisini paýlaşmak üçin taslamanyň suratlaryny iberdi.Bu uly göwrümli suw zawody taslamasy bolup, hyzmat aýyny tamamlamak üçin sarp etdi.Suwy arassalamak boýunça uly taslama, suwuň hilini süzmek effekti kepillendirilmelidir.C ...

2022 Oba ýerlerinde tomus garyplygy azaltmak çäreleri.

2022-nji ýylyň 24-nji iýulynda garyplygy ýok etmek topary yssy günüň astynda garyplygy azaltmak çärelerini geçirdi.Bestn himiki garyplygy ýok etmek topary Yangaňfang obasynyň garyp maşgalalaryna öýme-öý aýlandy, a ...