nybanner

suw arassalaýyş taslamasynyň suraty

Bu gün Çili müşderimiz zawodyň girdejisini paýlaşmak üçin taslamanyň suratlaryny iberdi.Bu uly göwrümli suw zawody taslamasy bolup, hyzmat aýyny tamamlamak üçin sarp etdi.

 

Suwy arassalamak boýunça uly taslama, suwuň hilini süzmek effekti kepillendirilmelidir.Müşderiniň önüme ýokary hilli talaplary bar, şonuň üçin material howpsuz we önümiň hili gaty möhümdir.Synagymyzy synap, ululygyny we spesifikasiýasyny tassyklandan soň, müşderi sargyt goýdy.Önümiň has uzyn ulanylmagy üçin, müşderi ömrüň uzak ulanylmagyny üpjün etmek üçin 1,2 mm galyňlykdaky turba göçürijileri saýlaýar.

IMG_2577

Müşderimiziň ähli ynamy we goldawy üçin minnetdar, satuwdan soň hemişelik hyzmat ederis.

 

 


Iş wagty: Sentýabr-06-2022