nybanner

Keramiki köpük süzgüji

 • SIK / Silikon karbid Keramiki köpük süzgüçli reňkli ergin metal süzgüç üçin

  SIK / Silikon karbid Keramiki köpük süzgüçli reňkli ergin metal süzgüç üçin

  Silikon karbid keramiki köpük süzgüçleri, esasan, çoýun we reňkli erginleri süzmek üçin.Eritilen demir suwuklykdan hüjüme we poslama garşy ajaýyp garşylygy bilen, goşulmalary netijeli aýyryp, suwuk metaldan duzlanan gazy azaldyp, laminar akymy üpjün edip biler, soňra süzülen metal ep-esli arassalanar.Arassa metal has ýokary hilli guýmalara, az galyndylara we az mukdarda kemçiliklere sebäp bolýar, bularyň hemmesi aşaky girdejä goşant goşýar.SiC keramiki köpük süzgüçleri ähli standart ölçeglerde we dürli galyňlykda bar.Iň ýaýran gözenekler PPI 10, 20 we 30;haýyşy boýunça has ýokary gözenekler bar.Custörite ýasalan ölçegli süzgüçler hem mümkindir.

 • Eredilen alýumin garyndy süzgüç üçin alýumin keramiki köpük süzgüji

  Eredilen alýumin garyndy süzgüç üçin alýumin keramiki köpük süzgüji

  Alýumin köpükli keramika guýma süzgüji, esasan, guýma we guýma jaýlarynda alýumin we alýumin erginlerini süzmek üçin ulanylýar.Ajaýyp termiki zarba garşylygy we eredilen alýuminiýden poslama garşylygy bilen, goşulmalary netijeli ýok edip biler, duzlanan gazy azaldyp, laminar akymy üpjün edip biler, soňra süzülen metal ep-esli arassalanar.Arassa metal has ýokary hilli guýmalara, az galyndylara we az mukdarda kemçiliklere sebäp bolýar, bularyň hemmesi aşaky girdejä goşant goşýar.

 • sirkon guýma keramiki köpük süzgüji

  sirkon guýma keramiki köpük süzgüji

  Zirkoniýa köpükli keramiki süzgüç, özboluşly formula we daşky gurşawy goramak boýunça öňdebaryjy tehnologiýany ulanyp, ýokary hilli we ýokary arassa zirkoniýadan ýasalýar.Birmeňzeş üç ölçegli tor gurluşy, ýokary güýji, durnukly gurluşy, şlak düşmezligi, ýokary temperatura garşylygy we termiki zarba garşylygy ajaýyp öndürijiligi bar.Poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, mis guýmalardan we 1700C-den pes beýleki ýokary temperatura erginlerinden arassalamak we süzmek üçin amatly.Metal däl şlak goşmalaryny we şlaklaryny mikrometr ýaly kiçijik süzüp bilýär, polat guýmalaryň üstüni has ýumşadyp, işleýiş ýitgilerini azaldyp biler;süzgüç, eredilen poladyň boşlugy has birmeňzeş doldurmagyna sebäp bolup biler we eredilen metal guýmak tendensiýasynda has ýokary turbulentlige eýe bolup, üç ölçegli gözenek gurluşyndan akýan turbulent ahyrsoňy gaty durnuk laminar akymyna öwrüler.Laminar akym boşlugy has gowy doldurýar, bu metal ergininiň guýma boşlugyna täsirini azaldýar we ret etmek derejesini ep-esli peseldýär, önümçilik çykdajylaryny azaldýar we zähmet öndürijiligini ýokarlandyrýar.